Предоставяне на обществена информация на Сдружение "Тетранокс"

 В ДГ №6 "Палечко", постъпи заявление с ВХ.№613 /06.08.2020г. от Сдружение "Тетранокс"ЕИК 206185038, седалище и адрес на управление:гр.Пловдив, п.к.4000, ул."Петко Д. Петков" №64, офис 27, представлявано от управителя Венета Цанкова Ангелова. 
    Сдружение "Тетранокс" е асоциация с нестопанска цел, от него постъпи заявление за предоставяне на обществена информация.  ДГ №6 "Палечко" като задължен субект по ЗДОИ след разглеждане на заявлението взе решение и  предостави по преценка следната информацията и отговори на поставените въпроси.

 

Меню
Начало
За нас
Контакти


Групи
Яслена група
Слънчо
Буратино

Лъвче
Ежко
Златна рибка


Полезна информация
За родители
Постижения и награди
Галерия
Политика за защита на личните данни
Контакти
ДГ № 6 „Палечко“
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ 65 А
Тел: 052 613 130; 052 613 143
info@odz6palechko.com
2021, Всички права запазени.