ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ №6“ПАЛЕЧКО“:

Д Е Т С К А   Г Р А Д И Н А  №6 “ПАЛЕЧКО“- ВАРНА
Гр. Варна,ул.“Т.Влайков“, 71, тел. тел:052 613 130;052 613 143
e-mail: pale4ko1947@abv.bg,

На основание   Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ

 ДГ №6“ПАЛЕЧКО“:

              В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. вкл. дейността в ДГ№6“Палечко“ е със следната организация:

1.Педагогическите специалисти  работят дистанционно с децата, всеки работен ден от седмицата, чрез родителите по график. Дистанционното обучение включва:

-          предложения, указания и препоръки в помощ на родителите от образователни сайтове и платформи, страници за художествено-творчески занимания, игри и разнообразни активности.

-          Часовете в които педагогическите специалисти, ще са на разположение на родителите за онлайн-връзка са валидни за всички възрастови групи, както следва:

-          ПРЕДИ ОБЯД:

-          от 10:00 до 12:00 часа;

-          СЛЕД ОБЯД:

-          От 16:00 до 18:00 часа.

2. ТАКСИТЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ, ЩЕ СЕ СЪБИРАТ ОТ 1-9 ЧИСЛО НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ В ЧАСОВИЯ ГРАФИК ОТ:/08:00-12:00/часа.

3.При промяна или допълнителни указания, информацията, ще бъде своевременно оповестявана на сайта на детската градина.

 

 

27.11.2020 г.                                                                                    Директор: Росица Велева

                                                                                                                          /……………………./


Меню
Начало
За нас
Контакти


Групи
Яслена група
Слънчо
Буратино

Лъвче
Ежко
Златна рибка


Полезна информация
За родители
Постижения и награди
Галерия
Политика за защита на личните данни
Контакти
ДГ № 6 „Палечко“
гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ 65 А
Тел: 052 613 130; 052 613 143
info@odz6palechko.com
2021, Всички права запазени.